• Kameralne posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki

    Dziś po raz pierwszy, w zastępstwie Pani Przewodniczącej, prowadziłem posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa. Frekwencja początkowa wynosiła 40% stanu Komisji, na dwóch głosowaniach 60%, ale na koniec po niecałych dwóch godzinach zostałem na sali jako jedyny z radnych.

    Do końca towarzyszyli mi natomiast dyrektorzy Departamentu Edukacji i Nauki: Joanna Ganowicz i Piotr Waśko. Z podziwu godną cierpliwością odpowiadali na moje pytania. Rozmawialiśmy o zadaniach województwa w zakresie oświaty oraz szerzej o podziale kompetencji w zakresie edukacji między samorządem powiatowym, samorządem województwa i administracją rządową. Utrwala się we mnie przekonanie, że bardzo potrzebujemy uproszczenia struktur administracji oraz deregulacji prawa, także w oświacie. Z relacji Dyrektorów wnioskuję, że w naszych instytucjach edukacyjnych nierzadko mamy pożądany ideał, ale jednocześnie państwowo-samorządowa administracyjna nadbudowa często mocno od niego odstaje. Nic, nie ma wyjścia, trzeba to będzie krok po kroku zmieniać.

    Print Friendly, PDF & Email