Navigation

SEJM 2019-2023

13 października 2019 roku dzięki 22 181 głosom mieszkańców aglomeracji poznańskiej zdobyłem mandat posła na Sejm RP IX kadencji.

Komisje sejmowe

Od początku kadencji pracuję w komisjach związanych z moim wykształceniem i zainteresowaniami. Jestem przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji, pracuję w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej. Przez pierwsze dwa lata kadencji byłem także członkiem Nadzwyczajnej Komisji do zmian w kodyfikacjach, a w jej ramach przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego

Wolność dla obywateli i przedsiębiorców. Po stronie życia, rodziny, praw rodziców i wolności religijnej, wolności gospodarczej i własności

Jako przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji angażuję się w sprawy odbiurokratyzowania codziennego życia Polaków, wolności gospodarczej, obniżki podatków. Jako jedyny z polskich parlamentarzystów przygotowałem i przeprowadziłem przez Sejm projekty trzech ustaw deregulacyjnych. Dzięki temu doszło m.in. do obniżki podatku od spadków i darowizn, poszerzenia możliwości prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, przyspieszenia budowy mieszkań w miastach, wzmocnienia pozycji małych i średnich przedsiębiorców w sądach, racjonalizacji dostępu do broni, usunięcia prawnych podstaw lokalnych monopoli gazowych (jak w podpoznańskich gminach Tarnowo Podgórne, Buk i Kaźmierz). Wraz z komisją skutecznie przełamaliśmy impas i doprowadziliśmy do zakończenia prac nad oczekiwanymi od lat przepisami o fundacjach rodzinnych. Broniłem wolności wykonywania zawodu, w tym zawodu rolnika przed ingerencjami ze strony państwa oraz interesów polskiej wsi i przemysłu przetwórczego.

Polska Konstytucja jest po stronie życia (art. 38), rodziny (art. 18), praw rodziców (art. 48), wolności religijnej (art. 53), wolności działalności gospodarczej (art. 20) i prawa własności (art. 64). Zgodnie z prawniczym wykształceniem, w Polsce i Europie, bronię wartości podstawowych uregulowanych w polskiej Konstytucji i konwencjach praw człowieka. Dzięki wnioskowi do Trybunału Konstytucyjnego doszło do eliminacji eugeniki w Polsce. Konsekwentnie przypominam o prawie rodziców do wychowania dzieci i sprzeciwiam się próbom ideologicznych ograniczeń. Opracowałem i przeprowadziłem przez Sejm ustawę likwidującą ograniczenia w edukacji domowej. Skutecznie broniłem wolności sumienia i ograniczenia praw ludzi wierzących, niezależnie od wyznania.

Pamięć o Wołyniu, wielkopolskich powstaniach i tradycjach pracy organicznej, Czerwcu ’56. Poznań doceniony w Sejmie

Opowiadam się za obroną polskiej racji stanu i polskich racji historycznych. Także wtedy, gdy nie wszystkim się to podoba. Konsekwentnie zabiegam o nadanie rangi ogólnonarodowej wielkopolskim tradycjom powstańczym i pracy organicznej. Przygotowałem projekty kilkunastu uchwał Sejmu, m.in. z okazji 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, 75. rocznicy zamordowania Stanisława Kasznicy (ostatniego komendanta głównego NSZ), rocznic Powstania Wielkopolskiego 1806 i 1918, 100-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich, upamiętnień Rzeczypospolitej Mosińskiej i gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Po 25. latach starań Wielkopolan, w końcu skutecznie przekonałem Prezydenta RP Andrzeja Dudę do nadania pośmiertnie Orderu Orła Białego gen. Stanisławowi Taczakowi i gen. Józefowi Dowbor-Muśnickiemu.

Zespoły parlamentarne

Działam w czterech zespołach parlamentarnych. Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Ekspresowych S 6 i S 11, Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, a także Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Mam również zaszczyt pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, a także zasiadania w Parlamentarnym Zespole ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II.

Grupy i zespoły parlamentarne

W IX kadencji Sejmu RP jestem członkiem pięciu delegacji parlamentarnych: Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Islandzkiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej i Zespołu Parlamentarnego Polska-USA. Od 2020 r. jestem wiceprzewodniczącym Kuratorium Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.

Dokładne dane dotyczące mojej działalności parlamentarnej mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Sejmu – LINK.

O najważniejszych sprawach z mojej pracy, jak i z prac całej izby informuję na moim Facebooku (LINK) oraz Twitterze (LINK). Zachęcam do śledzenia!

Z pracą w VIII kadencji Sejmu można się zapoznać na stronie Sejm 2015-2019.

Print Friendly, PDF & Email