Navigation

SEJM 2019-2023

13 października 2019 roku dzięki 22 181 głosom mieszkańców aglomeracji poznańskiej zdobyłem mandat posła na Sejm RP IX kadencji.

Komisje sejmowe

Od początku kadencji pracuję w dwóch komisjach związanych z moim wykształceniem i zainteresowaniami. Są to: Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

Zespoły parlamentarne

Działam w czterech zespołach parlamentarnych. Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Ekspresowych S 6 i S 11 oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Mam również zaszczyt pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, a także zasiadania w Parlamentarnym Zespole ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II.

Grupy i zespoły parlamentarne

W IX kadencji Sejmu RP jestem członkiem trzech delegacji parlamentarnych: Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej i Zespołu Parlamentarnego Polska-USA.

Dokładne dane dotyczące mojej działalności parlamentarnej mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Sejmu – LINK.

O najważniejszych sprawach z mojej pracy, jak i z prac całej izby informuję na moim Facebooku (LINK) oraz Twitterze (LINK). Zachęcam do śledzenia!

Print Friendly, PDF & Email