Navigation

SEJM 2019-2023

13 października 2019 roku dzięki 22 181 głosom mieszkańców aglomeracji poznańskiej zdobyłem mandat posła na Sejm RP IX kadencji.

Komisje sejmowe

Od początku kadencji pracuję w komisjach związanych z moim wykształceniem i zainteresowaniami. Jestem przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji, pracuję w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej. Przez pierwsze dwa lata kadencji byłem także członkiem Nadzwyczajnej Komisji do zmian w kodyfikacjach, a w jej ramach przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego

Zespoły parlamentarne

Działam w czterech zespołach parlamentarnych. Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Ekspresowych S 6 i S 11, Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, a także Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Mam również zaszczyt pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, a także zasiadania w Parlamentarnym Zespole ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II.

Grupy i zespoły parlamentarne

W IX kadencji Sejmu RP jestem członkiem pięciu delegacji parlamentarnych: Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Islandzkiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej i Zespołu Parlamentarnego Polska-USA. Od 2020 r. jestem wiceprzewodniczącym Kuratorium Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.

Dokładne dane dotyczące mojej działalności parlamentarnej mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Sejmu – LINK.

O najważniejszych sprawach z mojej pracy, jak i z prac całej izby informuję na moim Facebooku (LINK) oraz Twitterze (LINK). Zachęcam do śledzenia!

Print Friendly, PDF & Email