Navigation

NASZA GOSPODARKA

Wolność dla obywateli i przedsiębiorców. Tniemy biurokrację, obniżamy podatki

Jako przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji angażuję się w sprawy odbiurokratyzowania codziennego życia Polaków, wolności gospodarczej, obniżki podatków. Jako jedyny z polskich parlamentarzystów przygotowałem i przeprowadziłem przez Sejm projekty trzech ustaw deregulacyjnych. Dzięki temu doszło m.in. do obniżki podatku od spadków i darowizn, poszerzenia możliwości prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, przyspieszenia budowy mieszkań w miastach, wzmocnienia pozycji małych i średnich przedsiębiorców w sądach,  racjonalizacji dostępu do broni, usunięcia prawnych podstaw lokalnych monopoli gazowych (jak w podpoznańskich gminach Tarnowo Podgórne, Buk i Kaźmierz) oraz ograniczeń dla edukacji domowej. Wraz z Komisją skutecznie przełamaliśmy impas i doprowadziliśmy do zakończenia prac nad oczekiwanymi od lat przepisami o fundacjach rodzinnych. Broniłem wolności wykonywania zawodu, w tym zawodu rolnika przed ingerencjami ze strony państwa oraz interesów polskiej wsi i przemysłu przetwórczego (tzw. “piątka dla zwierząt”).

Byłem członkiem Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego.

Za przygotowanie i przeprowadzenie przez Sejm ustawy deregulacyjnej otrzymałem w 2023 r. Nagrodę Specjalną Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rozwój poznańskiego przemysłu. Wspieranie obronności

Przez cały okres działalności poselskiej, w tym jako wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego, zabiegam o rozwój poznańskiego przemysłu. Skutecznie wspierałem Poznańską Fabrykę Pojazdów Szynowych. Jeszcze w 2016 r. firmie groziła upadłość. Od tego czasu dzięki dobrej współpracy z PKP Intercity podpisano umowy na budowę m.in. 89. nowych wagonów, modernizację 190. wagonów oraz 13. lokomotyw. Łącznie zamówienia wyniosły ponad 1,7 mld zł. Wspieram przejście Zakładów Cegielskiego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, rozwój Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych, w tym serwisowanie i budowę czołgów Abrams i K2 oraz restrukturyzację Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego i poznańskiego Stomilu.

Kontakty z poznańskim środowiskiem przedsiębiorców

  • Interweniuję na bieżąco w sprawach poznańskich przedsiębiorców w Ministerstwie Rozwoju i innych ministerstwach.
  • Uczestniczę w cyklicznych spotkaniach poznańskich przedsiębiorców.
  • W marcu 2018 roku zorganizowałem spotkanie “Smog stop” z ministrem Piotrem Woźnym – pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw programu “Czyste Powietrze”.
  • W listopadzie 2018 roku z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców poświęcone zmianom w systemie podatkowym. Do Poznania przyjechał minister Paweł Gruza – ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
  • W październiku 2022 r. zorganizowałem w Dakowach Suchych w Gminie Buk spotkanie z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem poświęcone sprawom polskiej wsi, działalności gospodarczej w rolnictwie i przetwórstwie
  • W maju 2023 roku zaprosiłem do Poznania wiceministra obrony narodowej Michała Wiśniewskiego na spotkanie poświęcone sprawom obronności kraju i poznańskiemu przemysłowi zbrojeniowemu
  • W lipcu 2023 roku z mojej inicjatywy przyjechał do Poznania prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek na spotkania poświęcone poznańskiemu przemysłowi zbrojeniowemu (WZM-oty, Cegielski, Stomil)
Print Friendly, PDF & Email