Navigation

POWIEDZIELI


Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej w 2015 r.


„Jego kompetencje prawnicze, wiedza zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, a także poglądy etyczne nie pozostawiają wątpliwości, że jest to osoba w pełni kompetentna do podejmowania pracy na rzecz dobra wspólnego w charakterze parlamentarzysty. Z pełnym przekonaniem rekomenduję jego osobę jako kandydata na posła Sejmu RP.”

— ks. prof. Paweł Bortkiewicz, dziekan Wydziału Teologicznego UAM 2002-2008

„Bartka poznałem 25 lat temu na ognisku, gdy odwiedzałem obóz harcerski Błękitnej XIV. Bartek w swojej dotychczasowej działalności społecznej i zawodowej kieruje się zasadami utrwalonymi w harcerstwie, co wyraża się między innymi patriotyzmem, lojalnością i wolą służenia innym. Czuwaj Bartek!”

— hm. Jerzy Chrzanowski („Chrzan”), em. Szczepowy Błękitnej XIV z Poznaniu

„Dr Bartłomiej Wróblewski łączy w sobie doświadczenie nabyte podczas niezwykle licznych aktywności z rozwagą oraz odwagą. Można liczyć na to, że wniesie swoją bogatą osobowością powiew odpowiedzialnej i pełnej entuzjazmu służby Regionowi.”

— prof. Szczepan Cofta, naczelny lekarz Szpitala Klinicznego „Przemienienia Pańskiego” w Poznaniu

„Bartłomieja Wróblewskiego znam od wielu lat. Jest świetnie przygotowany do służby publicznej, pracowity i konsekwentny. Zapewne zostanie posłem, ale liczę na więcej, że będzie rzeczywistą ‘DOBRĄ ZMIANĄ’ w poznańskiej i polskiej polityce. Z korzyścią dla nas wszystkich.”

— Michał Grześ, radny Miasta Poznania, wiceprzewodniczący Rady Miasta

"Doktora Bartłomieja Wróblewskiego poznałem przy okazji wspólnego startu w biegu charytatywnym w Poznaniu. Od niemal dwóch lat współpracujemy w Radzie Programowej PiS. Jest osobą ideową, doskonale wykształconą, kompetentną, a przy tym pracowitą i konsekwentną. Ma moje wsparcie."

— prof. Piotr Gliński, przewodniczący Rady Programowej PiS

„Bartka znam od 2011 r. Łączy nas troska o mieszkańców i rozwój powiatu poznańskiego. Podziwiam determinację, konsekwencję z jaką podejmuje się wyzwań na wielu płaszczyznach. W działaniach politycznych stawia na najwyższe standardy. Potrafi być blisko mieszkańców. Nie zapomina, że to wyborca swym głosem posyła wybranego do sprawowania władzy.”

— Małgorzata Halber, niezależny samorządowiec z Pobiedzisk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Poznańskiego

„Doktor nauk prawnych Bartłomiej Wróblewski jest człowiekiem bardzo aktywnym, rzetelnym i skrupulatnym w pracy oraz wyjątkowo skutecznym i konsekwentnym w działaniu. Dla mnie istotne jest to, że jako zaangażowany Poznaniak o nastawieniu konserwatywno-narodowym, w dłuższej perspektywie, może zmienić sposób politycznego myślenia Poznaniaków. Dlatego uważam, że jest on dobrym kandydatem na posła do Sejmu RP.”

— prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Zakład Fizyki Kwantowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, b. poseł

„Dr Bartłomiej Wróblewski jest człowiekiem dynamicznym, dobrze radzącym sobie w wykonywaniu różnych obowiązków oraz posiadającym bogate doświadczenie życiowe, w tym w działaniu na rzecz społeczności lokalnych. Praca parlamentarna będzie dla dr. Wróblewskiego naturalną kontynuacją dotychczasowej działalności. W moim przekonaniu dr Wróblewski może odegrać znaczącą rolę jako reprezentant Wielkopolski w strukturach krajowych. Jest przygotowany do tego aby skutecznie wprowadzać nasze problemy do debaty ogólnopolskiej. W Jego osobie możemy zyskać wartościowego reprezentanta przywracającego właściwy wymiar naszej polityce.”

— dr Paweł Łączkowski, wicepremier 1992-1993, b. poseł

„Bartłomieja Wróblewskiego znam od kilku lat. To co szczególnie u niego cenię to konsekwencja w pracy organizacyjnej i umiejętność słuchania innych. Jako wieloletni burmistrz z szacunkiem obserwuję zaangażowanie w sprawy mieszkańców powiatu poznańskiego i to poprzez jego systematyczną obecność na terenie poszczególnych gmin, a nawet wielu sołectw.”

— Tomasz Łęcki, burmistrz Murowanej Gośliny 1998-2014

„Znam Bartka od wielu lat. Był moim wykładowcą, gdy studiowałam prawo. Jest osoba mądrą, merytoryczną i niezwykle pracowitą.”

— Joanna Mularczyk, radna Gminy Tarnowo Podgórne

„Dr Bartłomieja Wróblewskiego poznałem niedawno, ale Jego dokonania budzą podziw i szacunek, wskazują siłę charakteru, pracowitość i wytrwałość w dążeniu do celu. Wiem, że bliskie jest Mu pojęcie służby, tak bardzo nieobecne w życiu publicznym i dlatego popieram jego kandydaturę w wyborach do Sejmu. Wierzę, że potrafi zbudować szerokie poparcie dla prawicy na terenie aglomeracji poznańskiej nie tylko w najbliższych wyborach.”

— Maciej Musiał, wojewoda wielkopolski 1998-2000

„Bartłomieja Wróblewskiego podziwiam za jego życiowe pasje. Potrafi konsekwentnie dążyć do tego ażeby zdobywać „szczyty” - kiedyś te górskie a teraz te codzienne, związane z oddaniem się pracy samorządowej i społecznej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego i Wielkopolski. Jest doskonale przygotowany do pracy w polskim parlamencie.”

— Ryszard Pomin, starosta Powiatu Poznańskiego 1998-2002

"Bartka Wróblewskiego poznałem podczas kampanii wyborczej do Senatu RP w 2011 roku, podczas której wraz z innymi działaczami PIS-u pomagałem mu na terenie Gminy Czerwonak. Przez cały czas swojej działalności politycznej wykazywał się zdolnościami organizacyjnymi i niesamowitą energią. Kiedy został radnym Sejmiku Wojewódzkiego oraz pełnomocnikiem PiS-u na powiat poznański, zaczął bardzo sprawnie organizować struktury terenowe partii. Objechał prawie wszystkie sołectwa na terenie naszego powiatu. Umie natchnąć ludzi do pracy, widać to było chociażby podczas kampanii Andrzeja Dudy."

— Jacek Sommerfeld, wójt Gminy Czerwonak

„Znam Pana dr. Bartłomieja Wróblewskiego od czasu, gdy w latach 1994-2000 odbywał studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przygotowując pod moim kierunkiem pracę magisterską (…) Podziwiam różnorodność aktywności dr. Bartłomieja Wróblewskiego, w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, w działalności organizacyjnej, politycznej, w sporcie wysokogórskim (…) oraz – nade wszystko – do umiejętnego łączenia bardzo aktywnej działalności w tych różnych sferach”.

— prof. Andrzej J. Szwarc, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM 2004-2008

„Bartka znam od 25 lat. To głównie dzięki niemu nasza licealna klasa nadal się spotyka. Zawsze podziwiałam u Bartka, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Ma swoje zdanie, ale potrafi słuchać innych. Jest uczciwy, sumienny i odpowiedzialny. I wierzę, że taki pozostanie."

— Aleksandra Tritt-Kołcz, nauczycielka z Lubonia

"chciałbym szczególnie gorąco zarekomendować Pana dr. Bartłomieja Wróblewskiego, bowiem ma on kilka atutów niezmiernie ważnych dla parlamentarzysty. Jest doktorem prawa (...) praca w kancelarii śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (...). znajomość najważniejszych języków zachodnioeuropejskich (...). Ale o człowieku świadczy także jego odwaga, talent w nawiązywaniu kontaktów i ludzka życzliwość. Tą odwagą i determinacją wykazał się w życiu prywatnym zdobywając siedem najwyższych szczytów świata, ale także wtedy kiedy w czasie poprzednich wyborów parlamentarnych na prośbę lokalnych władz PiS zgodził się kandydować do Senatu RP, gdy w ówczesnej atmosferze szansa na zdobycie mandatu była nikła. (...) Szacunek dla rozmówcy, niezależnie od jego pozycji społecznej, spokojna, rzeczowa argumentacja prowadzona w przyjazny sposób (bez cienia agresji czy poczucia wyższości) sprawia, iż trafia do wielu osób odległych dotychczas od PiS. Nie mam wątpliwości, iż pan dr Bartłomiej Wróblewski pozostanie wierny wyborcom, którzy na niego zagłosują i wykorzysta wszelkie możliwości, jakie stwarza mandat poselski, by zgłaszane postulaty zrealizować. Dlatego oddanie głosu na dr Bartłomieja Wróblewskiego to dobra inwestycja w przyszłość wyborców i Kraju."

— prof. Stefan Zawadzki, wiceprzewodniczący AKO

„Wspieram Pana kandydaturę na posła Sejmu Rzeczypospolitej – imponujące jest Pana przygotowanie do pełnienia służby publicznej.”

— Jerzy Zelnik, aktor

Wybory do Sejmiku Wielkopolskiego w 2014 r.


"Doktora Bartłomieja Wróblewskiego poznałem przy okazji wspólnego startu w biegu charytatywnym w Poznaniu. Od niemal roku współpracujemy w Radzie Programowej PiS. Jest osobą ideową, doskonale wykształconą, kompetentną, a przy tym pracowitą i konsekwentną. Ma moje wsparcie."

— prof. Piotr Gliński, Polska Akademia Nauk, przewodniczący Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości

"Współpracował ze mną w Kancelarii Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. Jest świetnym prawnikiem i sprawdził się w trudnych momentach. Warto oddać na Niego głos!"

— dr Andrzej Duda, poseł do Parlamentu Europejskiego

"Jest człowiekiem wykształconym, znającym języki, o w pełni ukształtowanej osobowości w typie nowoczesnego konserwatyzmu. Środowisko harcerskie i alpinistyczne oraz wieloletnia praca w ideowo-wychowawczych korporacjach akademickich wykształciły w nim i utrwaliły te cechy charakteru, które są cenne w pracy publicznej – praca w zespole, poczucie odpowiedzialności za innych, sprawność organizacyjna, służenie pomocą słabszym."

— prof. Stanisław Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego

„Wspieram Pana kandydaturę na radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – imponujące jest Pana przygotowanie do pełnienia służby publicznej.”

— Jerzy Zelnik, aktor

„Bartek Wróblewski jest niezwykłym człowiekiem, pasjonatem, wytrwale dąży do wyznaczonego celu, a zawsze mierzy wysoko (zdobył Koronę Ziemi). Jest serdeczny, dotrzymuje danego słowa, z wielkim oddaniem poświęca się pracy społecznej. Jest zaprzyjaźniony z Poznańskim Klubem Gazety Polskiej, co bardzo sobie cenię.”

— Maria Zawadzka, przewodnicząca Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej

„Z pełnym przekonaniem popieram kandydaturę p. Bartłomieja Wróblewskiego w wyborach samorządowych 2014. Biografia Kandydata, a zwłaszcza jego wykształcenie oraz osiągnięcia zawodowe i społeczne (dałoby się nimi obdzielić kilka osób) budzą szacunek i sympatię. Stanowią też rękojmię godnego i pożytecznego dla nas wszystkich sprawowania mandatu.”

— dr Henryk Krzyżanowski, prezes Warsztatów Idei Obywateli Rzeczypospolitej

„Polecam wyborcom doskonałego kandydata do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Pana doktora Bartłomieja Wróblewskiego. Pan Wróblewski posiada cechy, których potrzeba nie tylko w Wielkopolsce: wiedzę, zaangażowanie i silny charakter.”

— dr Paweł Szałamacha, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, twórca Instytutu Sobieskiego w Warszawie

„Dr Bartłomiej Wróblewski łączy w sobie doświadczenie nabyte podczas niezwykle licznych aktywności z rozwagą oraz odwagą. Można liczyć na to, że wniesie swoją bogatą osobowością powiew odpowiedzialnej i pełnej entuzjazmu służby Regionowi.”

— prof. Szczepan Cofta, naczelny lekarz Szpitala Klinicznego „Przemienienia Pańskiego” w Poznaniu

„Udzielam pełnego poparcia kandydaturze dra Bartłomieja Wróblewskiego z dwóch względów. Po pierwsze, znam go osobiście z czasów, gdy pracował on jako asystent w Instytucie Zachodnim w Poznaniu i mogę za niego ręczyć. Moje wsparcie ma jednak drugi powód. Reprezentuje on bowiem ugrupowanie, które jest w Polsce jedyną siłą polityczną, która jest w stanie uzdrowić nasze państwo i która jako jedyna troszczy się o interesy zwykłych ludzi. Jest to dla mnie, osoby o poglądach na wskroś lewicowych, szczególnie ważne.”

— prof. Stanisław Żerko, Instytut Zachodni w Poznaniu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

„Pan dr Bartłomiej Wróblewski jako naukowiec udowodnił, że jest człowiekiem o ogromnej wiedzy w swojej dziedzinie, a jednocześnie profesjonalnie wypełnia swoje obowiązki w zakresie organizacji nauki"

— prof. Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk

WYBORY DO SENATU W 2011 r.„Pan dr Bartłomiej Wróblewski jest człowiekiem renesansu. Wszechstronnie wykształcony poliglota, alpinista, prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i europejskiego, pogłębiał wiedzę i doświadczenie naukowe w Bonn, Paryżu, Strasburgu, Berlinie i Moskwie. W kraju młodej demokracji tacy ludzie, którzy dzięki swej postawie i walorom intelektualnym w sposób kompetentny pracują na rzecz podnoszenia kultury prawnej społeczeństwa, uczą szacunku dla wartości obowiązujących praw, są bezcenni.”

— prof. Anna Wolff-Powęska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, b. dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu

„Pana dr. Bartłomieja Wróblewskiego znam od kilku lat. Jest człowiekiem wykształconym, znającym języki, o w pełni ukształtowanej osobowości w typie nowoczesnego konserwatyzmu. Środowisko harcerskie i alpinistyczne oraz wieloletnia praca w ideowo-wychowawczych korporacjach akademickich wykształciły w nim i utrwaliły te cechy charakteru, które są cenne w pracy publicznej – praca w zespole, poczucie odpowiedzialności za innych, sprawność organizacyjna, służenie pomocą słabszym.
Wymienione walory oraz wykształcenie prawnicze – w rzadkiej specjalności prawa konstytucyjnego i europejskiego – czynią Go, mimo młodego wieku, znakomitym kandydatem do odpowiedzialnej funkcji Senatora Rzeczypospolitej. Osobiście i w imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu rekomenduję (...) z pełnym przekonaniem.”

— prof. Stanisław Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Miałem dwie okazje aby poznać Pana Bartłomieja Wróblewskiego. Pierwszą była dyskusja nad Jego doktoratem. Drugą były prowadzone przez Niego starania o zapewnienie opieki dla wielkiego zbioru pamiątek po korporacjach studenckich jakie działały w II Rzeczypospolitej. To pozwala mi powiedzieć, że jest osobą która łączy w sobie wiedzę o tym jak chronić obywatela przed złym prawem; gotowość bezinteresownego działania dla dobra wspólnego oraz otwartość na świat czasu globalizacji.”

— prof. Wojciech Dajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Bartka znam ponad dekadę. Szalenie mi imponuje Jego zapał i styl działania. Mierzy wysoko, ale realistycznie. Pełen energii i zapału, a jednocześnie już ze sporym bagażem doświadczeń. Takich ludzi potrzeba w polskiej polityce! Bartku, masz mój głos!”

— prof. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„Pan dr Bartłomiej Wróblewski jest osobą prawą, solidną i twórczą. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i europejskim, które studiował w Polsce, Niemczech i Francji. Jest osobą znaną z wieloletniej i konsekwentnej pracy ideowo-wychowawczej wśród studentów uczelni poznańskich. Jako bezpartyjny kandydat jest znakomitą kandydaturą ma senatora Rzeczypospolitej.”

— prof. Jan Celichowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *