Navigation

NASZA TRADYCJA

Opowiadam się za obroną polskiej racji stanu i polskich racji historycznych. Konsekwentnie zabiegam o nadanie rangi ogólnonarodowej wielkopolskim tradycjom powstańczym i pracy organicznej. Przygotowałem projekty kilkunastu uchwał Sejmu, m.in. z okazji 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, 75. rocznicy zamordowania Stanisława Kasznicy (ostatniego komendanta głównego NSZ), rocznic zwycięskich Powstań Wielkopolskich 1806 i 1918, upamiętnień Rzeczypospolitej Mosińskiej i Jana Henryka Dąbrowskiego. Wiele z pamiątkowych uchwał przygotowałem wraz z goślińskim regionalistą i kolegą Dariuszem Paprockim.

Po 25. latach starań Wielkopolan, w końcu skutecznie przekonałem Prezydenta RP Andrzeja Dudę do nadania pośmiertnie Orderu Orła Białego dowódcom Powstania Wielkopolskiego gen. Stanisławowi Taczakowi i gen. Józefowi Dowbor-Muśnickiemu. W Sejmie z mojej inicjatywy zorganizowano dwie wystawy: z okazji 100-rocznic Powstania Wielkopolskiego i Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Jesteśmy z Poznania. Jesteśmy dumni z naszej historii i tradycji.

Powstania Wielkopolskie

“Chwała Zwycięzcom!” Hej Wielkopolanie, przypominajmy w Polsce, że to wielkopolskie powstania były zwycięskie.

 • Z mojej inicjatywy Sejm przyjął pierwszą w historii uchwałę Sejmu upamiętniającą 210. rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1806 r. (konsultacja historyczna prof. Przemysława Matusika): W tym roku przypada 210. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1806 r. To chlubna, lecz mało znana karta historii narodu polskiego.Przyjazd Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego 6 listopada 1806 r. do Poznania przerodził się w patriotyczną manifestację. Wezwano do podjęcia walki z zaborcą u boku Napoleona. Polski ruch zbrojny objął Wielkopolskę, a następnie ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. Powstańcy zajęli także twierdzę jasnogórską. Powstanie Wielkopolskie, pierwsze z zakończonych sukcesem powstań narodowych, przyniosło nadzieję na odrodzenie się polskiej państwowości.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie złożyć hołd powstańcom wielkopolskim i wyrazić najwyższy szacunek oraz uznanie dla ich odwagi i poświęcenia. Wspólna walka podjęta w imię wolności i niepodległości zasługuje na godne upamiętnienie.
 • W grudniu 2016 r. przygotowałem projekt przyjętej przez Sejm uchwały z okazji 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19 r. (konsultacja historyczna prof. Przemysława Matusika): Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 to wyjątkowe wydarzenie na tle polskich zrywów narodowych. Jego sukces przyniósł wolność Wielkopolanom oraz przyczynił się do utrwalenia niepodległości i ustalenia zachodniej granicy Rzeczypospolitej odradzającej się po 123 latach niewoli.Wybuch powstania poprzedziły wielomiesięczne zabiegi polityczne oraz przygotowania organizacyjne i militarne społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim. Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania w dniu 26 grudnia 1918 r. spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem polskich mieszkańców miasta. Nazajutrz wybuchły walki, które w krótkim czasie doprowadziły do oswobodzenia niemal całego Poznańskiego. Powszechny, ludowy zryw miał swe oparcie w doskonałej organizacji polskiego społeczeństwa, sprawności władz cywilnych i wojskowych, solidarnej współpracy wszystkich grup społecznych. Na czele polskiego ruchu stanął Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, w skład którego wchodzili między innymi Ks. Stanisław Adamski i Wojciech Korfanty. Wojskami powstańczymi dowodził mjr Stanisław Taczak, a następnie gen. Józef Dowbor-Muśnicki, organizator Armii Wielkopolskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego przypomina o dojrzałości politycznej i poświęceniu Polaków. Ofiarna walka podjęta dla Niepodległej godna jest upamiętnienia. Chwała Zwycięzcom!
 • Wiosną 2016 r. zainicjowałem wsparcie wielkopolskich parlamentarzystów dla budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Wiosną 2016 r. byłem współzałożycielem Towarzystwa Pamięci mjr. Mieczysława Palucha. Prezesem został pomysłodawca Kolega Wiesław Hernacki, mi przypadła rola wiceprezesa. Paluch to zapomniany organizator i dowódca Powstania Wielkopolskiego i II Powstania Śląskiego. Między innymi to on przygotował i przeprowadził akcję zdobycia lotniska na Ławicy. Moim głównym obowiązkiem w Towarzystwie jest przygotowanie sprowadzenia prochów Majora na 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Postaciami głównych dowódców Powstania gen. Stanisławem Taczakiem i gen. Józefem Dowbor-Muśnickim zajmowałem się organizując Archiwum Polskich Korporacji Akademickich oraz przygotowując odsłonięcie tablicy im poświęconej.
 • Jesienią 2016 r. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przychylił się do mojego wniosku, zgodnie z którym w początkach 2017 r. w Sejmie zaprezentowana zostanie wystawa przygotowana przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z Poznania z okazji 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
 • W listopadzie 2017 r. z mojej inicjatywy na sali plenarnej Sejmu RP została odczytana uchwała w sprawie uczczenia pamięci generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci. Jej treść można przeczytać tutaj: LINK.
 • W listopadzie 2018 r. wystąpiłem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą uhonorowania dowódców Powstania Wielkopolskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego i gen. Stanisława Taczaka. Miesiąc później z okazji jubileuszu 100. rocznicy wybuchu zwycięskiego zrywu Prezydent odznaczył obu bohaterów.
 • W 2022 r. otrzymałem Medal „Wierni Tradycji” Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu.

Powstanie Poznańskiego Czerwca ’56

Poznański Czerwiec ’56 to najważniejsze wydarzenie drugiej połowie XX wieku w Poznaniu. Wciąż mało znany jest fakt, że to jedyne obok Powstania Antykomunistycznego 1945-53 wystąpienie zbrojne przeciw władzom komunistycznym w PRL.

 • W 2016 r., 2018 r. i 2019 r. wsparłem wyjazdy rekonstruktorów Poznańskiego Czerwca ’56 z lubońskiej grupy “Semper Fidelis” na wyjazd na Święto Wojska Polskiego do Warszawy.
 • W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Powstańców Czerwca 1956 “Niepokonani” 12 stycznia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim miałem zaszczyt wręczyć Prezydentowi Andrzejowi Dudzie Medal “Za Wolność Prawo i Chleb”. Przekazałem także pamiątkę z obchodów 60-tej rocznicy od Grupy Rekonstrukcyjnej “Semper Fidelis”.
 • Stale współpracuję i wspieram stowarzyszenia kombatantów i uczestników Powstania: Stowarzyszenie Poznański Czerwiec ’56, Stowarzyszenie Powstańców Czerwca 1956 “Niepokonani” oraz Związek Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956.
 • W 2017 r. otrzymałem Medal “Za Wolność Prawo i Chleb” Stowarzyszenia Powstańców Czerwca 1956 „Niepokonani”

Tradycje pracy organicznej

 • W lutym 2017 r. Sejm przyjął – przygotowaną przeze mnie – uchwałę  w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tekst uchwały dostępny jest tutaj: LINK.
 • W czerwcu 2021 r. Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą 100. rocznicę powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich, największego krajowego ośrodka wystawienniczego, niezwykle zasłużonego dla rozwoju handlu w Polsce i Europie: Targi Poznańskie dobrze przysłużyły się rozwojowi gospodarczemu Polski.
 • We wrześniu 2021 z mojej inicjatywy zorganizowana została w Sejmie wystawa upamiętniająca 100-lecie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 • We wrześniu 2021 Sejm przez aklamację przyjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego prezydenta Poznania po odzyskaniu niepodległości: Swą wieloletnią pracą na rzecz polskości Wielkopolski dobrze przysłużył się Polsce. Projekt uchwały przygotowałem wraz z Dariuszem Paprockim.

Pamięć o polskich Kresach

Część mojej rodziny pochodzi z Kresów, co dodatkowo motywuje mnie w zaangażowanie w sprawy związane z pamięcią o polskich Kresach oraz tragicznej historii ludobójstwa na Wołyniu.

 • W październiku 2016 r. wsparłem organizację pokazu filmu “Wołyń” dla poznańskich środowisk kresowych.
 • 1 listopada co roku uczestniczę w zbiórkach organizowanych przez ks. Edę Jaworskiego “Poznaniacy Rossie”.
 • Corocznie 11 lipca wspieram organizację uroczystości rocznic Krwawej Niedzieli na Wołyniu w Kościele pw. Jana Kantego na poznańskim Grunwaldzie.
 • Staram się wspierać poznańskie oddziały stowarzyszeń kresowych: Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
 • 11 lipca 2023 r. z mojej inicjatywy Sejm jednomyślnie przyjął uchwałę upamiętniającą 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej.

Tradycje Narodowe, Wojska Polskiego i Żołnierzy Wyklętych

 • Od 2015 r. w dniu Święta Flagi 2 maja wraz z koleżankami i kolegami z Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Poznańskim rozdajemy flagi.  W 2016 r. byliśmy w kilkunastu miejscowościach: #Buk #Czerwonak #Komorniki #Kostrzyn #Kornik #Koziegłowy #Lubon #Mosina #Owinska #Pobiedziska #Przezmierowo #Rokietnica #SuchyLas #Swarzedz. #BądzDumny #WywieśFlagę
 • Od wiosny 2016 r. angażowałem się w działania na rzecz sprowadzenia z Wielkiej Brytanii prochów lotnika Dywizjonów 302 i 303 kpt. Kazimierza Spornego. Działania prowadziło Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego z Poznania. Starania, a w szczególności możliwość godnego przewiezienia prochów wojskową CASĄ z londyńskiego lotniska w Northolt, zakończyły się sukcesem. Poruszająca uroczystość odbyła się 25 sierpnia 2016 r.
 • W maju 2016 r. uczestniczyłem w oficjalnej delegacji Władz Polski, m.in. z żołnierzami 15. Pułku Ułanów Poznańskich por. Władysławem Dąbrowskim i por. Arturem Gospodarczykiem, w obchodach 72. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino.
 • W lutym 2017 r. złożyłem projekt przyjętej przez Sejm uchwały w sprawie uczczenia 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, najstarsza polska organizacja młodzieżowa, patriotyczna i sportowa, obchodzi w tym roku 150-lecie działalności.U podstaw założonego we Lwowie 7 lutego 1867 r. Towarzystwa był rozwój i popularyzacja polskiego sportu. Z biegiem czasu Towarzystwo przyjęło także charakter niepodległościowy i patriotyczny. Działacze „Sokoła” brali udział w walkach powstańczych oraz działaniach wojennych, m.in. byli żołnierzami Legionów Polskich, Błękitnej Armii dowodzonej przez gen. Hallera, a także w Powstaniu Wielkopolskim i Powstaniach Śląskich. Po wojnie przyczynili się do powstania wielu klubów sportowych, wśród których dużą część stanowiły sekcje kobiece. Odegrali dużą rolę w powstaniu Związku Harcerstwa Polskiego, udzielając wsparcia kadrowego, organizacyjnego i materialnego. Członkami honorowymi „Sokoła” byli Ignacy Jan Paderewski i Jan Paweł II. Po II wojnie światowej komunistyczne władze wielokrotnie odmawiały rejestracji stowarzyszenia, dlatego działało ono poza granicami Polski. Wznowiło działalność zaraz po upadku komunizmu w 1989 r., prowadząc działalność wychowawczą, sportową, kulturalną i proobronną w Polsce i za granicą.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wyraża szacunek dla wszystkich działaczy Sokolstwa Polskiego, którzy przyczynili się do wychowania wielu pokoleń polskiej młodzieży w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich.
 • W czerwcu 2018 r. z mojej inicjatywy Sejm przyjął uchwałę dla uczczenia pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci (konsultacja historyczna prof. Przemysława Matusika): Gen. Jan Henryk Dąbrowski był wybitnym dowódcą wojskowym i organizatorem polskich formacji wojskowych.W trakcie drugiego rozbioru Polski jako jeden z nielicznych dowódców honorowo stawił opór wojskom pruskim w Gnieźnie, zaś w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej nie tylko odznaczył się podczas obrony Warszawy, lecz także zorganizował zakończoną sukcesem dywersyjną wyprawę do Wielkopolski, zadając wojskom pruskim duże straty. Po upadku powstania udał się na emigrację do Francji. W 1797 r. stał się głównym organizatorem walczących u boku Napoleona Legionów Polskich we Włoszech – pierwszej polskiej formacji wojskowej po upadku Rzeczypospolitej. Wykazał się tam znakomitymi zdolnościami organizacyjnymi, wdrożył nowoczesny system dowodzenia i awansowania, a także zapewnił żołnierzom naukę czytania i pisania oraz wychowanie patriotyczne. Likwidacja Legionów nie zakończyła jego ofiarnej służby. W 1806 r. odegrał podstawową rolę w kształtowaniu napoleońskiej polityki wobec Polaków. Przyjazd Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania 6 listopada 1806 r. spotkał się z ogromnym entuzjazmem społeczeństwa i dał początek ruchowi zbrojnemu, który objął Wielkopolskę, a następnie ziemie centralnej Polski. W tym czasie gen. Dąbrowski przystąpił do organizacji polskiego wojska i w ciągu 2 miesięcy postawił pod bronią ponad 20 tys. żołnierzy, co było wybitnym osiągnięciem. Powstanie Wielkopolskie było pierwszym z zakończonych sukcesem powstań narodowych i przyniosło nadzieję na odrodzenie się polskiej państwowości. W 1812 r. wziął udział w wyprawie na Moskwę, a w następnym roku, po śmierci ks. Józefa Poniatowskiego, został naczelnym wodzem Armii Księstwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona organizował wojsko Królestwa Polskiego. Zmarł 6 czerwca 1818 r. w swoim majątku w Winnogórze w Wielkim Księstwie Poznańskim, tam też został pochowany. Urna z jego sercem jest złożona w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.Dokonania gen. Jana Henryka Dąbrowskiego jako twórcy Legionów spowodowały powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodową. Postać generała stała się symbolem dążeń niepodległościowych Polaków. W istotnym stopniu przyczynił się on do odrodzenia, choć w niepełnej formie, polskiej państwowości w postaci Księstwa Warszawskiego.„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” Józefa Wybickiego, która po odzyskaniu niepodległości stała się naszym hymnem państwowym, od samego początku była nazywana „Mazurkiem Dąbrowskiego”.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd postaci i dokonaniom gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci.
 • W czerwcu 2018 r. wygłosiłem oświadczenie na forum Sejmu w sprawie 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. Więcej o nim można przeczytać tutaj: LINK.
 • W grudniu 2019 r. Sejm przez aklamację przyjął przygotowaną przeze mnie uchwałę upammętaniającą 80. rocznicę pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej. Warto przypomnieć, że z Wielkopolski, Pomorza, Śląska oraz innych terenów bezpośrednio wcielonych do III Rzeszy wypędzono około pół miliona Polaków 🇵🇱
 • W maju 2020 r., z okazji 75. rocznicy powstania Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej “Warta”, Sejm z mojej inicjatywy przyjął uchwałę upamiętniającą wielkopolskich żołnierzy konspiracji antykomunistycznej: Organizacja (…) zbierała i przekazywała Naczelnemu Wodzowi do Londynu informacje wywiadowcze oraz zwalczała komunistyczną propagandę. Nie podejmując własnych akcji zaczepnych, starano się chronić byłych żołnierzy Armii Krajowej przed prześladowaniami ze strony NKWD i UB.
 • W listopadzie 2020 r. z mojej inicjatywy Sejm upamiętnił pierwszych stałych Delegatów Rządu na Kraj – Cyryla Ratajskiego i Adolfa Bnińskiego. Okazją była przypadająca wówczas 80. rocznica ich mianowania.
 • W kwietniu 2022 r., w związku ze 150. rocznicą urodzin, wystąpiliśmy z inicjatywą, aby rok 2023 był Rokiem Wojciecha Korfantego. Inspiracja pochodziła od Warszawiaka mec. Bartłomieja Kachniarza, podjąłem ją jako Poznaniak wdzięczny za udział Korfantego w sukcesie Powstania Wielkopolskiego, uchwałę przygotował Ślązak poseł Andrzej Gawron.
 • W kwietniu 2023 r. Sejm przyjął przygotowaną przeze mnie uchwałę upamiętniającą 175. rocznicę Wiosny Ludów na ziemiach polskich. Uchwała przypomina wystąpienia Polaków z zaborów pruskiego i austriackiego, w szczególności Powstanie Poznańskie 1848 r. 🇵🇱 Podkreśla, że niepowodzenie powstania stało się impulsem do szerzenia idei pracy organicznej, która stała się w Wielkopolsce dominującą formą polskiej aktywności łączącej społeczeństwo w solidarystycznej walce przeciwko pruskiej władzy w sferze gospodarki, oświaty i kultury.
 • W maju 2023 r. Sejm przyjął z mojej inicjatywy uchwałę z okazji 75. rocznicy stracenia ostatniego komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych płk. Stanisława Kasznicy zamordowanego przez komunistów 12 maja 1948 r.: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po 75 latach od egzekucji, składa hołd pułkownikowi Stanisławowi Kasznicy oraz żołnierzom i działaczom związanym z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, którzy oddali życie w walce z dwoma okupantami o niepodległość Polski.
 • W latach 2015-2019 w Sejmie działałem w Parlamentarnym Zespole Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wsparcie dla odnowienia poznańskich i wielkopolskich zabytków

Od 2016 r. intensywnie wspierałem projekt budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Zainicjowałem rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania rządowego. Na dziś wynosi ono aż 222 mln.

 • Jestem mocno zaangażowany w ochronę poznańskich i podpoznańskich zabytków. Chcemy uratować architektoniczną perełkę – unikat na skalę europejską – osiedle przyfabryczne przy fabryce chemicznej w Luboniu (ul. Kolonia PZNF, Luboń, przy drodze na Puszczykowo). Dzieło słynnego architekta Hansa Poelziga we Wrocławiu.
 • Skutecznie wspierałem projekty termomodernizacji kościoła oo. Jezuitów – najstarszej świątyni prawobrzeżnego Poznania (5 mln zł), Poznańskiej Katedry, kościołów i klasztorów oo. Dominikanów, Franciszkanów, Karmelitów, renowacje drewnianych kościołów (Czerlejno, Długa Goślina, Goślina, Gułtowy, Kleszczewo, Rogalinek, Siekierki), gotyckich kościołów Bożego Ciała i św. Marcina w Poznaniu, Bninie, Komornikach, Kostrzynie, Krerowie, Niepruszewie, Pobiedziskach, Uzarzewie, Tarnowie Podgórnym, Tomicach, Tulcach, świątyń w Buku, Jeziorkach, Jerzykowie, Konarzewie, Koziegłowach (organy), Modrzu, Mosinie, Poznaniu (św. Kazimierza na Śródce, Najświętszego Zbawiciela na Fredry, św. Michała Archanioła na Stolarskiej, NMP Niepokalanie Poczętej na Głównej), Skórzewie, Słupi.
 • Wspieram Park Dzieje i widowisko plenerowe „Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie oraz pomagałem Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk w pozyskaniu grantu na digitalizację XIX-wiecznych czasopism i publikacji z Wielkopolski..
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz