Navigation

NASZA TRADYCJA

 

Jesteśmy z Poznania. Jesteśmy dumni z naszej historii i tradycji.

Powstania Wielkopolskie

“Chwała Zwycięzcom!” Hej Wielkopolanie, przypominajmy w Polsce, że to wielkopolskie powstania były zwycięskie.

 • Z mojej inicjatywy Sejm przyjął pierwszą w historii uchwałę Sejmu upamiętniającą 210. rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1806 r. (konsultacja historyczna prof. Przemysława Matusika): W tym roku przypada 210. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1806 r. To chlubna, lecz mało znana karta historii narodu polskiego.Przyjazd Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego 6 listopada 1806 r. do Poznania przerodził się w patriotyczną manifestację. Wezwano do podjęcia walki z zaborcą u boku Napoleona. Polski ruch zbrojny objął Wielkopolskę, a następnie ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. Powstańcy zajęli także twierdzę jasnogórską. Powstanie Wielkopolskie, pierwsze z zakończonych sukcesem powstań narodowych, przyniosło nadzieję na odrodzenie się polskiej państwowości.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie złożyć hołd powstańcom wielkopolskim i wyrazić najwyższy szacunek oraz uznanie dla ich odwagi i poświęcenia. Wspólna walka podjęta w imię wolności i niepodległości zasługuje na godne upamiętnienie.
 • W grudniu 2016 r. przygotowałem projekt przyjętej przez Sejm uchwały z okazji 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19 r. (konsultacja historyczna prof. Przemysława Matusika): Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 to wyjątkowe wydarzenie na tle polskich zrywów narodowych. Jego sukces przyniósł wolność Wielkopolanom oraz przyczynił się do utrwalenia niepodległości i ustalenia zachodniej granicy Rzeczypospolitej odradzającej się po 123 latach niewoli.Wybuch powstania poprzedziły wielomiesięczne zabiegi polityczne oraz przygotowania organizacyjne i militarne społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim. Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania w dniu 26 grudnia 1918 r. spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem polskich mieszkańców miasta. Nazajutrz wybuchły walki, które w krótkim czasie doprowadziły do oswobodzenia niemal całego Poznańskiego. Powszechny, ludowy zryw miał swe oparcie w doskonałej organizacji polskiego społeczeństwa, sprawności władz cywilnych i wojskowych, solidarnej współpracy wszystkich grup społecznych. Na czele polskiego ruchu stanął Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, w skład którego wchodzili między innymi Ks. Stanisław Adamski i Wojciech Korfanty. Wojskami powstańczymi dowodził mjr Stanisław Taczak, a następnie gen. Józef Dowbor-Muśnicki, organizator Armii Wielkopolskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego przypomina o dojrzałości politycznej i poświęceniu Polaków. Ofiarna walka podjęta dla Niepodległej godna jest upamiętnienia. Chwała Zwycięzcom!
 • Wiosną 2016 r. zainicjowałem wsparcie wielkopolskich parlamentarzystów dla budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Wiosną 2016 r. byłem współzałożycielem Towarzystwa Pamięci mjr. Mieczysława Palucha. Prezesem został pomysłodawca Kolega Wiesław Hernacki, mi przypadła rola wiceprezesa. Paluch to zapomniany organizator i dowódca Powstania Wielkopolskiego i II Powstania Śląskiego. Między innymi to on przygotował i przeprowadził akcję zdobycia lotniska na Ławicy. Moim głównym obowiązkiem w Towarzystwie jest przygotowanie sprowadzenia prochów Majora na 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Postaciami głównych dowódców Powstania gen. Stanisławem Taczakiem i gen. Józefem Dowbor-Muśnickim zajmowałem się organizując Archiwum Polskich Korporacji Akademickich oraz przygotowując odsłonięcie tablicy im poświęconej.
 • Jesienią 2016 r. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przychylił się do mojego wniosku, zgodnie z którym w początkach 2017 r. w Sejmie zaprezentowana zostanie wystawa przygotowana przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z Poznania z okazji 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
 • W listopadzie 2017 r. z mojej inicjatywy na sali plenarnej Sejmu RP została odczytana uchwała w sprawie uczczenia pamięci generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci. Jej treść można przeczytać tutaj: LINK.
 • W listopadzie 2018 r. wystąpiłem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą uhonorowania dowódców Powstania Wielkopolskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego i gen. Stanisława Taczaka. Miesiąc później z okazji jubileuszu 100. rocznicy wybuchu zwycięskiego zrywu Prezydent odznaczył obu bohaterów.

Powstanie Poznańskiego Czerwca ’56

Poznański Czerwiec ’56 to najważniejsze wydarzenie drugiej połowie XX wieku w Poznaniu. Wciąż mało znany jest fakt, że to jedyne obok Powstania Antykomunistycznego 1945-53 wystąpienie zbrojne przeciw władzom komunistycznym w PRL.

 • W 2016 r., 2018 r. i 2019 r. wsparłem wyjazdy rekonstruktorów Poznańskiego Czerwca ’56 z lubońskiej grupy “Semper Fidelis” na wyjazd na Święto Wojska Polskiego do Warszawy.
 • W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Powstańców Czerwca 1956 “Niepokonani” 12 stycznia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim miałem zaszczyt wręczyć Prezydentowi Andrzejowi Dudzie Medal “Za Wolność Prawo i Chleb”. Przekazałem także pamiątkę z obchodów 60-tej rocznicy od Grupy Rekonstrukcyjnej “Semper Fidelis”.
 • Stale współpracuję i wspieram stowarzyszenia kombatantów i uczestników Powstania: Stowarzyszenie Poznański Czerwiec ’56, Stowarzyszeniem Powstańców Czerwca 1956 “Niepokonani” oraz Związkiem Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956.

Pamięć o polskich Kresach

Część mojej rodziny pochodzi z Kresów, co dodatkowo motywuje mnie w zaangażowanie w sprawy związane z pamięcią o polskich Kresach oraz tragicznej historii ludobójstwa na Wołyniu.

 • W październiku 2016 r. wsparłem organizację pokazu filmu “Wołyń” dla poznańskich środowisk kresowych.
 • 1 listopada co roku uczestniczę w zbiórkach organizowanych przez ks. Edę Jaworskiego “Poznaniacy Rossie”.
 • Corocznie 11 lipca wspieram organizację uroczystości rocznic Krwawej Niedzieli na Wołyniu w Kościele pw. Jana Kantego na poznańskim Grunwaldzie.
 • Staram się wspierać poznańskie oddziały stowarzyszeń kresowych: Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Tradycje Narodowe, Wojska Polskiego i Żołnierzy Wyklętych

 • Od 2015 r. w dniu Święta Flagi 2 maja wraz z koleżankami i kolegami z Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Poznańskim rozdajemy flagi.  W 2016 r. byliśmy w kilkunastu miejscowościach: #Buk #Czerwonak #Komorniki #Kostrzyn #Kornik #Koziegłowy #Lubon #Mosina #Owinska #Pobiedziska #Przezmierowo #Rokietnica #SuchyLas #Swarzedz. #BadzDumny #WywieśFlagę
 • Od wiosny 2016 r. angażowałem się w działania na rzecz sprowadzenia z Wielkiej Brytanii prochów lotnika Dywizjonów 302 i 303 kpt. Kazimierza Spornego. Działania prowadziło Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego z Poznania. Starania, a w szczególności możliwość godnego przewiezienia prochów wojskową CASĄ z londyńskiego lotniska w Northolt, zakończyły się sukcesem. Poruszająca uroczystość odbyła się 25 sierpnia 2016 r.
 • W maju 2016 r. uczestniczyłem w oficjalnej delegacji Władz Polski, m.in. z żołnierzami 15. Pułku Ułanów Poznańskich por. Władysławem Dąbrowskim i por. Arturem Gospodarczykiem, w obchodach 72. rocznicy Bitwy pod Monte Cassino.
 • W lutym 2017 r. złożyłem projekt przyjętej przez Sejm uchwały w sprawie uczczenia 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, najstarsza polska organizacja młodzieżowa, patriotyczna i sportowa, obchodzi w tym roku 150-lecie działalności.U podstaw założonego we Lwowie 7 lutego 1867 r. Towarzystwa był rozwój i popularyzacja polskiego sportu. Z biegiem czasu Towarzystwo przyjęło także charakter niepodległościowy i patriotyczny. Działacze „Sokoła” brali udział w walkach powstańczych oraz działaniach wojennych, m.in. byli żołnierzami Legionów Polskich, Błękitnej Armii dowodzonej przez gen. Hallera, a także w Powstaniu Wielkopolskim i Powstaniach Śląskich. Po wojnie przyczynili się do powstania wielu klubów sportowych, wśród których dużą część stanowiły sekcje kobiece. Odegrali dużą rolę w powstaniu Związku Harcerstwa Polskiego, udzielając wsparcia kadrowego, organizacyjnego i materialnego. Członkami honorowymi „Sokoła” byli Ignacy Jan Paderewski i Jan Paweł II. Po II wojnie światowej komunistyczne władze wielokrotnie odmawiały rejestracji stowarzyszenia, dlatego działało ono poza granicami Polski. Wznowiło działalność zaraz po upadku komunizmu w 1989 r., prowadząc działalność wychowawczą, sportową, kulturalną i proobronną w Polsce i za granicą.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” wyraża szacunek dla wszystkich działaczy Sokolstwa Polskiego, którzy przyczynili się do wychowania wielu pokoleń polskiej młodzieży w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich.
 • Również w lutym 2017 r. na jednym z posiedzeń Sejmu posłowie przyjęli – przygotowaną przeze mnie – uchwałę  w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tekst uchwały dostępny jest tutaj: LINK.
 • W czerwcu 2018 r. z mojej inicjatywy Sejm przyjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci (konsultacja historyczna prof. Przemysława Matusika): Gen. Jan Henryk Dąbrowski był wybitnym dowódcą wojskowym i organizatorem polskich formacji wojskowych.W trakcie drugiego rozbioru Polski jako jeden z nielicznych dowódców honorowo stawił opór wojskom pruskim w Gnieźnie, zaś w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej nie tylko odznaczył się podczas obrony Warszawy, lecz także zorganizował zakończoną sukcesem dywersyjną wyprawę do Wielkopolski, zadając wojskom pruskim duże straty. Po upadku powstania udał się na emigrację do Francji. W 1797 r. stał się głównym organizatorem walczących u boku Napoleona Legionów Polskich we Włoszech – pierwszej polskiej formacji wojskowej po upadku Rzeczypospolitej. Wykazał się tam znakomitymi zdolnościami organizacyjnymi, wdrożył nowoczesny system dowodzenia i awansowania, a także zapewnił żołnierzom naukę czytania i pisania oraz wychowanie patriotyczne. Likwidacja Legionów nie zakończyła jego ofiarnej służby. W 1806 r. odegrał podstawową rolę w kształtowaniu napoleońskiej polityki wobec Polaków. Przyjazd Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania 6 listopada 1806 r. spotkał się z ogromnym entuzjazmem społeczeństwa i dał początek ruchowi zbrojnemu, który objął Wielkopolskę, a następnie ziemie centralnej Polski. W tym czasie gen. Dąbrowski przystąpił do organizacji polskiego wojska i w ciągu 2 miesięcy postawił pod bronią ponad 20 tys. żołnierzy, co było wybitnym osiągnięciem. Powstanie Wielkopolskie było pierwszym z zakończonych sukcesem powstań narodowych i przyniosło nadzieję na odrodzenie się polskiej państwowości. W 1812 r. wziął udział w wyprawie na Moskwę, a w następnym roku, po śmierci ks. Józefa Poniatowskiego, został naczelnym wodzem Armii Księstwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona organizował wojsko Królestwa Polskiego. Zmarł 6 czerwca 1818 r. w swoim majątku w Winnogórze w Wielkim Księstwie Poznańskim, tam też został pochowany. Urna z jego sercem jest złożona w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.Dokonania gen. Jana Henryka Dąbrowskiego jako twórcy Legionów spowodowały powrót sprawy polskiej na arenę międzynarodową. Postać generała stała się symbolem dążeń niepodległościowych Polaków. W istotnym stopniu przyczynił się on do odrodzenia, choć w niepełnej formie, polskiej państwowości w postaci Księstwa Warszawskiego.„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” Józefa Wybickiego, która po odzyskaniu niepodległości stała się naszym hymnem państwowym, od samego początku była nazywana „Mazurkiem Dąbrowskiego”.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd postaci i dokonaniom gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci.
 • W czerwcu 2018 r. wygłosiłem oświadczenie na forum Sejmu w sprawie 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. Więcej o nim można przeczytać tutaj: LINK.
 • W Sejmie działam w Parlamentarnym Zespole Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wsparcie dla restauracji poznańskich i wielkopolskich zabytków

 • Chcemy uratować architektoniczną perełkę – unikat na skalę europejską – osiedle przyfabryczne przy fabryce chemicznej w Luboniu (ul. Kolonia PZNF, Luboń, przy drodze na Puszczykowo). Dzieło słynnego architekta Hansa Poelziga we Wrocławiu.
 • Wspieram projekty renowacji kościołów w Długiej Goślinie, Głuchowie, Niechanowie, Pobiedziskach, Słupii, Tulcach i Poznaniu (Kościół Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry, Kościół pw. św. Marcina przy ul. Sw. Marcin, Kościoła oo. Jezuitów przy ul. Dominikańskiej).
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *