Navigation

POMOC PRAWNA

Przy moim biurze poselskim w Poznaniu świadczona jest pomoc osobom w potrzebie w siedmiu formach: (I) pomoc prawna jako, (II) doradztwo w sprawach budowlanych i prawno-budowlanych, (III) doradztwo w sprawach emerytalnych i rentowych (ZUS), (IV) doradztwo w sprawach finansowych, (V) doradztwo w sprawach (zeznań) podatkowych i egzekucji administracyjnej, a także (VI) punkt mediacji oraz (VII) Biuro Praw Rodziny i Osób Wierzących.

dudapomoc_naglowek II

Pomoc prawna jest oparta o zasadę wolontariatu, a więc dobrowolnej i bezpłatnej pracy świadczonej przez radców prawnych, adwokatów oraz doktorów prawa.

Kontakt i terminy dyżurów

ul. Mostowa 27, 61-854 Poznań (IV piętro)

kom. (+48) 537-536-194, e-mail: biuro@bartlomiejwroblewski.pl
(spotkania po uzgodnieniu terminu)

Zasady organizacyjne pomocy prawnej

1. Pomoc prawna jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które zadeklarowały współdziałanie w ramach idei interwencyjnej pomocy prawnej.
2. Działalność polegająca na pomocy prawnej koncentruje się na interwencji, a w szczególności na udzielaniu wsparcia w sprawach, gdzie widoczna jest krzywda ludzka i niesprawiedliwe traktowanie przez organy stosujące prawo.
3. Celem działalności jest również niesienie pomocy osobom, które z przyczyn ekonomicznych nie mogą skorzystać z płatnych usług profesjonalnych pełnomocników procesowych.
4. Wszystkie sprawy są rejestrowane oraz analizowane pod kątem możliwości udzielenia natychmiastowej pomocy, a następnie w ramach przedstawionego problemu, osoba zgłaszająca uzyskuje wskazania, co do możliwości dalszego postępowania w sprawie.
5. Osoby współdziałające w ramach pomocy prawnej posiadają wykształcenie prawnicze i doświadczenie zawodowe.
6. W ramach pomocy prawnej organizowane są także warsztaty na temat podstawowej wiedzy prawnej.
7. Pomoc prawna jest inicjatywną działającą na zasadzie wolontariatu.
8. Prawnicy oraz inne osoby posiadające wiedzę specjalistyczną w dziedzinach pozaprawnych – współdziałający w ramach pomocy prawnej udzielają porad wyłącznie bezpłatnie.
9. Nadzór w zakresie przydziału poszczególnych spraw i funkcjonowania biur terenowych pełni Koordynator pomocy prawnej

Doradztwo w sprawach budowlanych i prawno-budowlanych

Trzecią formą wsparcia świadczonego przy moim biurze poselskim jest doradztwo w sprawach (prawno-)budowlanych. Doradza Pan Przemysław Barczyński, ekspert z długoletnim doświadczeniem w sprawach budowlanych i prawno-budowlanych, a także rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (tel. 537-536-194, e-mail: biuro@bartlomiejwroblewski.pl). Spotkania odbywają się w biurze poselskim przy ul. Mostowej 27 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Doradztwo w sprawach emerytalnych i rentowych (ZUS)

Kolejną formą wsparcia świadczonego przy moim biurze poselskim jest doradztwo w sprawach emerytalnych i rentowych. Doradza doświadczony pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tel. 537-536-194, e-mail: biuro@bartlomiejwroblewski.pl). Spotkania odbywają się w biurze poselskim przy ul. Mostowej 27 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Doradztwo w sprawach finansowych

Dalszą formą wsparcia świadczonego przy moim biurze poselskim jest doradztwo w sprawach finansowych (kredytowych, bankowych). Doradza Pan Krzysztof Dembiński, ekspert z długim doświadczeniem w bankowości (tel. 501-371-308, e-mail: krzysztofdembinski@o2.pl). Spotkania odbywają się w biurze poselskim przy ul. Mostowej 27 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Doradztwo w sprawach (zeznań) podatkowych i egzekucji administracyjnej

Kolejną formą wsparcia świadczonego przy moim biurze poselskim jest doradztwo w sprawach (zeznań) podatkowych i egzekucji administracyjnej. Doradza doświadczony pracownik urzędu skarbowego (tel. 537-536-194, e-mail: biuro@bartlomiejwroblewski.pl). Spotkania odbywają się w biurze poselskim przy ul. Mostowej 27 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Punkt mediacji

Przy moim biurze poselskim działa także punkt mediacji (m.in. w sprawach rodzinnych, w sporach sąsiedzkich). Informacji o możliwościach i warunkach przeprowadzenia mediacji udziela doświadczony mediator, prezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Piotr Piekielnik (tel. 537-536-194, e-mail: biuro@bartlomiejwroblewski.pl). Spotkania odbywają się w biurze poselskim przy ul. Mostowej 27 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Biuro Praw Rodziny i Osób Wierzących

Przy biurze poselskim rozpoczął działalność punkt pomocy prawnej w zakresie praw rodziny i osób wierzących (m.in. w sprawach rodzinnych, edukacyjnych, wolności religijnej). Informacji udzielają doświadczeni adwokaci (tel. 537-536-194, e-mail: biuro@bartlomiejwroblewski.pl). Spotkania odbywają się w biurze poselskim przy ul. Mostowej 27 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Print Friendly, PDF & Email