• Kameralne posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki

  Dziś po raz pierwszy, w zastępstwie Pani Przewodniczącej, prowadziłem posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa. Frekwencja początkowa wynosiła 40% stanu Komisji, na dwóch głosowaniach 60%, ale na koniec po niecałych dwóch godzinach zostałem na sali jako jedyny z radnych.

  Do końca towarzyszyli mi natomiast dyrektorzy Departamentu Edukacji i Nauki: Joanna Ganowicz i Piotr Waśko. Z podziwu godną cierpliwością odpowiadali na moje pytania. Rozmawialiśmy o zadaniach województwa w zakresie oświaty oraz szerzej o podziale kompetencji w zakresie edukacji między samorządem powiatowym, samorządem województwa i administracją rządową. Utrwala się we mnie przekonanie, że bardzo potrzebujemy uproszczenia struktur administracji oraz deregulacji prawa, także w oświacie. Z relacji Dyrektorów wnioskuję, że w naszych instytucjach edukacyjnych nierzadko mamy pożądany ideał, ale jednocześnie państwowo-samorządowa administracyjna nadbudowa często mocno od niego odstaje. Nic, nie ma wyjścia, trzeba to będzie krok po kroku zmieniać.

  Print Friendly, PDF & Email
 • Praca w komisjach

  Na pierwszej sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. zostałem wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji i Nauki, a także członkiem Komisji Budżetowej oraz Komisji Statutowej. Wybrałem Komisję Budżetową, ponieważ jest najważniejszą z wszystkich komisji. Spaja prace całego Sejmiku. Opiniowane są w niej najważniejsze polityczne decyzje Samorządu Województwa. Pozostałe dwie komisje są natomiast bliskie moim zawodowym obowiązkom i naukowym kompetencjom, jako dyrektora Instytutu Prawa SWPS w Poznaniu (Komisja Edukacji i Nauki) oraz jako prawnika-konstytucjonalisty (Komisja Statutowa).

  Print Friendly, PDF & Email