• Budżet Województwa Wielkopolskiego 2015

  Dziś trzecia sesja SEJMIKU Wielkopolskiego. Jako klub radnych PiS zgłosiliśmy propozycję ograniczenia o 6 mln wydatków na administrację (m.in. Urząd Marszałkowski, WAZE), a jednocześnie przekazanie tych środków na profilaktykę zdrowotną dla dzieci w zakresie ortopedii, okulistyki i stomatologii. Koalicja PO-PSL odrzuciła nasze wnioski dotyczące oszczędności, ale zaakceptowała wprowadzenie przynajmniej jednego programu profilaktycznego. Marszałek zadeklarował także konstruktywne podejście w zakresie dwóch pozostałych programów. Mamy powody do satysfakcji!

  Fot. Paweł Miecznik, via GW 1.12.2014

  Print Friendly, PDF & Email
 • “Hiszpanka” czyli jojo. Czy film o powstaniu wielkopolskim?

  Ukazała się moja opinia o “HISZPANCE”. Czy to dobry film? Mnie rozczarował, ale o tym, czy to produkcja udana powinni zadecydować widzowie… Bardziej istotne wydają mi się inne pytania: (1) czy samorząd województwa powinien angażować się w filmowe megaprodukcje za 24 mln zł?, (2) czy pieniądze były wydatkowane zgodnie z zakładanym przeznaczeniem?, 3) kto ponosi odpowiedzialność polityczną za nieudane przedsięwzięcia tego rodzaju?

  ZACHĘCAM DO LEKTURY:http://wpolityce.pl/kultura/230749-hiszpanka-czyli-jojo-czy-to-film-o-powstaniu-wielkopolskim. Dodam, że trochę szkoda, że nie zdecydował się na publikację opinii żaden z poznańskich dzienników. Dziękuję za możliwość debiutu na portalu wpolityce.pl.

  Print Friendly, PDF & Email
 • Kameralne posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki

  Dziś po raz pierwszy, w zastępstwie Pani Przewodniczącej, prowadziłem posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa. Frekwencja początkowa wynosiła 40% stanu Komisji, na dwóch głosowaniach 60%, ale na koniec po niecałych dwóch godzinach zostałem na sali jako jedyny z radnych.

  Do końca towarzyszyli mi natomiast dyrektorzy Departamentu Edukacji i Nauki: Joanna Ganowicz i Piotr Waśko. Z podziwu godną cierpliwością odpowiadali na moje pytania. Rozmawialiśmy o zadaniach województwa w zakresie oświaty oraz szerzej o podziale kompetencji w zakresie edukacji między samorządem powiatowym, samorządem województwa i administracją rządową. Utrwala się we mnie przekonanie, że bardzo potrzebujemy uproszczenia struktur administracji oraz deregulacji prawa, także w oświacie. Z relacji Dyrektorów wnioskuję, że w naszych instytucjach edukacyjnych nierzadko mamy pożądany ideał, ale jednocześnie państwowo-samorządowa administracyjna nadbudowa często mocno od niego odstaje. Nic, nie ma wyjścia, trzeba to będzie krok po kroku zmieniać.

  Print Friendly, PDF & Email
 • Obchody 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

  Dzisiejsze uroczystości powstańcze, przed południem w Poznaniu, późnym popołudniem w Kórniku, a wieczorem premiera specyficznego filmu o powstaniu “Hiszpanka”. Nasze powstanie to fenomen w polskiej historii. Obecnie świetnie kultywują pamięć po nim grupy rekonstrukcyjne. Szkoda, że w większym stopniu nie zainspirowały twórców filmu. Wyszedł udziwniony seans spirytystyczny z wątkami powstańczymi. Film jest technicznie ciekawie zrobiony, ale oryginalność przysłoniła powstanie, a przesłanie stało się mało czytelne. Ale cóż wielka sztuka… Tak czy inaczej, obchody udane, Cześć Powstańcom!

  Print Friendly, PDF & Email
 • Na komisji i sesji o budżecie Województwa 2015

  W piątek 19 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Budżetowej, a w poniedziałek 22 grudnia sesja budżetowa Sejmiku. Głównym tematem komisji i sesji był projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 r. Budżet jest w tym roku “skromny” tzn. mniejszy niż w latach ubiegłych i kolejnych. Przewiduje się około 956.000.000 zł wydatków. Na komisji zadałem kilkanaście pytań dotyczących struktury oraz konkretnych dochodów i wydatków. Na część uzyskałem satysfakcjonującą odpowiedź ze strony Panów Marszałków oraz Pań Dyrektor(ek) departamentów. Na sesji obok Zbigniewa Aichlera (PO) zostałem wybrany na sekretarza posiedzenia. Głos w imieniu naszego klubu zabrał dr Krzysztof Ostrowski, który zgłosił nasze propozycje poprawek do budżetu. Na kolejnych posiedzeniach sprawa budżetu będzie dalej dyskutowana.

  Print Friendly, PDF & Email
 • Praca w komisjach

  Na pierwszej sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. zostałem wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji i Nauki, a także członkiem Komisji Budżetowej oraz Komisji Statutowej. Wybrałem Komisję Budżetową, ponieważ jest najważniejszą z wszystkich komisji. Spaja prace całego Sejmiku. Opiniowane są w niej najważniejsze polityczne decyzje Samorządu Województwa. Pozostałe dwie komisje są natomiast bliskie moim zawodowym obowiązkom i naukowym kompetencjom, jako dyrektora Instytutu Prawa SWPS w Poznaniu (Komisja Edukacji i Nauki) oraz jako prawnika-konstytucjonalisty (Komisja Statutowa).

  Print Friendly, PDF & Email
 • Ślubowanie

  Dziś odbyła się pierwsza sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Złożyliśmy ŚLUBOWANIE: “Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Dodałem “Tak mi dopomóż Bóg”.

  Fot. www.gloswielkopolski.pl.

  Print Friendly, PDF & Email
 • 6454 powody, by powiedzieć dziękuję

  Mam 6454 powody, by powiedzieć DZIĘKUJĘ. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz tym, którzy wspierali mnie w ostatnich dwóch miesiącach. To dzięki WAM zdobyłem mandat radnego Sejmiku Wielkopolskiego. Bardzo się cieszę i pięknie Wam dziękuję!

  Print Friendly, PDF & Email