• USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZESTĘPSTWOM SEKSUALNYM

    Zakończyła prace pierwsza podkomisja, której przewodniczyłem. Zajmowaliśmy się ustawą o przeciwdziałaniu przestępstwom na tle seksualnym. Mają powstać Rejestr publiczny i niepubliczny sprawców przestępców seksualnych, w tym pedofilii, a także wprowadzamy obowiązek sprawdzenia przez pracodawców i inne podmioty odpowiedzialne przed zatrudnieniem, czy nauczyciele, wychowawcy, opiekuni dzieci nie figurują w Rejestrze. Dziękuję koleżankom i kolegom posłom, a także ekspertom z MS, KGP, RPO, RPDz, BLS za konstruktywną współpracę. Na początku było gorąco, ale ostatecznie nastąpiło znaczne zbliżenie stanowisk.

    Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest zamknięte.