• Mój komentarz: “Strasburg nie potrafi zapewnić poufności informacji”

    W “Gazecie Prawnej” znalazł się mój komentarz dotyczący problemu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z utrzymaniem w tajemnicy orzeczeń przed ich publikacją. Sprawa jest aktualna m.in. w związku z faktem, że rosyjskie media znają treść wyroków dotyczących Rosji zanim zostały oficjalnie opublikowane i tworzą w opinii publicznej odpowiednią ich interpretację. Tak było przed trzema laty ze sprawą zbrodni katyńskiej, gdy wyrok opinia publiczna poznała dzięki publikacji w „Moskowskich Nowostiach”, a także sprawie Jukosu, o której zakończeniu przed ETPC poinformował “Kommiersant”. Problem nie ogranicza się tylko do kwestii publikacji treści samych orzeczeń, ponieważ niektóre państwa nie ufają ETPC do tego stopnia, że wolą zaryzykować przegranie sprawy niż przekazać poufne informacji z obawy przed przeciekiem (sprawa więzień CIA w Polsce).

    Print Friendly, PDF & Email