• POPRAWKA

    Zgłosiłem poprawkę, aby przenieść środki na prokuraturę wojskową z budżetu MON do prokuratury. W dyskusji o tym, czy Minister Sprawiedliwości powinien być jednocześnie Prokuratorem Generalnym przypomniałem, że w Europie funkcjonują różne modele prokuratury. Polską tradycją sprzed 1939 r. i po 1989 r. jest unia personalna tych urzędów. Model ten jest zgodny z regulacjami Konstytucji z 1997 r. Wyborcy 25.10 zdecydowali o powrocie do tradycyjnego rozwiązania.

    Print Friendly, PDF & Email