• Dobra Zmiana

    Wiatr zmian wieje w Polsce. Potwierdzają to badania opinii publicznej wskazujące, że rozczarowanie rządami Platformy Obywatelskiej jest powszechne. Konsekwentnie pracując Prawo i Sprawiedliwość przekonuje coraz większą część Polaków, że jest gotowe wziąć odpowiedzialność za rządy w kraju. Mamy też realną szansę na zdobycie w nowym Sejmie większości bezwzględnej. Czy rysująca się zmiana jest skutkiem jedynie zmęczenia rządami PO? Wydaje się, że nie. Nie byłaby możliwa bez dwóch czynników. Po pierwsze, systematycznej pracy PiS nad stworzeniem atrakcyjnego i konkurencyjnego programu. Po drugie, z wyciągnięcia przez nas wniosków z poprzednich porażek. Zgodnie z opublikowanym w ostatniej dekadzie sierpnia badaniem opinii publicznej pracowni IBRIS na PiS chce głosować 40,5 % Polaków, na PO 19 %, na Zjednoczoną Lewicę 9,5 %, na Nowoczesna.pl 6,5 % a na PSL 5,4 %. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Z opracowanych na podstawie tego sondażu przez Marcina Palade symulacji dla poszczególnych regionów wynika, że w Poznaniu i powiecie poznańskim nadal prowadzi Platforma Obywatelska, której poparcie mieści się w przedziale 30-40 %. Jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie na Platformę chce głosować ponad 30 % wyborców. Natomiast poparcie PiS kształtuje się w przedziale 20-30 %. Jest oprócz okręgu pilskiego oraz zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego najsłabszy wynik w kraju. Wyniki te potwierdzają to, o czym wiemy od wielu lat. Pozycja PO w naszym regionie jest silna. Widoczne jest jednak, że w ostatnich latach systematycznie słabnie. Jeszcze w wyborach parlamentarnych 2011 r. Platforma uzyskał 55 % głosów, podczas, gdy PiS zaledwie 19 %. W wyborach do Parlamentu Europejskiego wiosną 2014 r. Platforma uzyskała 45 %, a więc o 10 % głosów mniej. Na PiS zagłosowało 21 % uczestniczących w wyborach. Wybory samorządowe jesienią 2014 r. pokazały zmęczenie rządami obozu Platformy w Poznaniu i powiecie poznańskim. W wyborach do Rady Miasta Poznania, jak i Rady Powiatu Poznańskiego PO uzyskała znacznie słabsze wyniki niż jeszcze cztery lata wcześniej. Mimo była ona na tyle silna, że Prezydentem Poznania został Jacek Jaśkowiak, a Starostą ponownie Jan Grabkowski. Przytoczony sondaż IBRIS wskazuje, że poparcie dla Platformy nadal spada, także w naszym regionie. Chcemy, aby „Dobra Zmiana” stała się także odziałem Poznania i powiatu poznańskiego. Dlatego celem PiS jest nie tylko uzyskanie dobrego wyniku w wyborach parlamentarnych, ale także wygrana w wyborach parlamentarnych w 2018 r. Byłoby jednak błędem, gdybyśmy przede wszystkim liczyli na pogłębiające się zmęczenie rządami Platformy Obywatelskiej w Polsce, w Poznaniu i powiecie poznańskim. Raczej powinniśmy się koncentrować na wykonaniu pracy, którą PiS wykonało na poziomie ogólnopolskim. Lepiej przygotować się programowo i organizacyjnie, a także wyciągnąć wnioski z wcześniejszych porażek. To my jesteśmy dla wyborców, a nie wyborcy dla nas. Wierzę, że jeśli będziemy działali konsekwentnie i systematycznie przekonamy Poznaniaków, że „Dobra Zmiana” to nie tylko hasło wyborcze, ale wiarygodna alternatywa programowa i personalna.

    Bartłomiej Wróblewski, komentarz dla “Kuriera WNET”, 25.08.2015.

    Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest zamknięte.