• CZERWONAK

    Takie cudo dziś w Czerwonak (powiat poznański). Na sesji rady gminy wsparłem mieszkańców w sporze z Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem dot. modernizacji ul. Gdyńskiej. Powiedziałem, że to nie spór z Poznaniem, ale tylko z naszym Prezydentem. Panie Prezydencie, umów należy dotrzymywać!

    Print Friendly, PDF & Email

Komentowanie jest zamknięte.