• Na sesji rady w Kleszczewie

  Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Kleszczewo pogratulowałem wyboru Panu Wójtowi Bogdanowi Kemnitzowi, przewodniczącemu Rady Henrykowi Lesińskiemu, a także wszystkim Paniom i Panom radnym. Spotkałem starych znajomych Była to także okazja do podziękowania mieszkańcom za głosy oddane na mnie w wyborach oraz złożenia deklaracji wspierania spraw Kleszczewa na forum Sejmiku. Po rozmowach po zakończonej sesji widać pierwsze pola takiej współpracy.

  PS. Po sesji “zahaczyłem” o spotkanie międzygminnego stowarzyszenia Trakt Piastów. Polecam stronę: http://lgdtraktpiastow.pl.

  Print Friendly, PDF & Email
  Print Friendly, PDF & Email
 • Na sesji Rady Miasta i Gminy Mosina

  We wtorek 16 grudnia uczestniczyłem w sesji Rady Miasta i Gminy Mosina. Pogratulowałem wyboru nowemu Burmistrzowi Panu Jerzemu Rysiowi oraz wszystkim Paniom i Panom Radnym. Podziękowałem także za wsparcie, jakie otrzymałem w Mosinie w ostatnich wyborach. Zadeklarowałem chęć współpracy na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

  Print Friendly, PDF & Email
  Print Friendly, PDF & Email
 • Na sesji w Murowanej Goślinie

  We wtorek 8 grudnia, na pierwszej sesji po wyborach, podziękowałem mieszkańcom za głosy oddane na mnie, podziękowałem jednemu z najlepszych burmistrzów Wielkopolski Tomaszowi Łęckiemu, a także pogratulowałem nowemu burmistrzowi Dariuszowi Urbańskiemu oraz nowym Paniom i Panom Radnym. Zadeklarowałem współpracę i pomoc w działaniach na rzecz mieszkańców, w tym w zakresie kontynuacji projektu parku historycznego.

  Fot. Ryszard Pomin.

  Print Friendly, PDF & Email
  Print Friendly, PDF & Email
 • Uroczysta sesja w Gminie Czerwonak

  W poniedziałek 8 grudnia nowy wójt Gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld złożył uroczyste ślubowanie. Cieszę się, że miałem okazję złożyć na sesji gratulacje Panu Wójtowi, wybranym Paniom i Panom radnym, podziękować za wsparcie w czasie wyborów, a także zadeklarować chęć współpracy i wspierania spraw mieszkańców na forum Sejmiku.

  Fot. Urząd Gminy Czerwonak.

  Print Friendly, PDF & Email
  Print Friendly, PDF & Email
 • Na sesji Rady Miasta i Gminy Buk

  W piątek 5 grudnia byłem na sesji Rady Miasta i Gminy Buk. Była to okazja, by podziękować za wsparcie w kampanii wyborczej oraz głosy oddane w wyborach. Pogratulowałem burmistrzowi Stanisławowi Filipiakowi oraz wszystkim Paniom i Panom Radnym. Złożyłem deklarcję współpracy na rzecz mieszkańców Gminy.

  Print Friendly, PDF & Email
  Print Friendly, PDF & Email
 • Praca w komisjach

  Na pierwszej sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. zostałem wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji i Nauki, a także członkiem Komisji Budżetowej oraz Komisji Statutowej. Wybrałem Komisję Budżetową, ponieważ jest najważniejszą z wszystkich komisji. Spaja prace całego Sejmiku. Opiniowane są w niej najważniejsze polityczne decyzje Samorządu Województwa. Pozostałe dwie komisje są natomiast bliskie moim zawodowym obowiązkom i naukowym kompetencjom, jako dyrektora Instytutu Prawa SWPS w Poznaniu (Komisja Edukacji i Nauki) oraz jako prawnika-konstytucjonalisty (Komisja Statutowa).

  Print Friendly, PDF & Email
  Print Friendly, PDF & Email
 • Ślubowanie

  Dziś odbyła się pierwsza sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Złożyliśmy ŚLUBOWANIE: “Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Dodałem “Tak mi dopomóż Bóg”.

  Fot. www.gloswielkopolski.pl.

  Print Friendly, PDF & Email
  Print Friendly, PDF & Email
 • Na inauguracji w Luboniu i Powiecie Poznańskim

  W czwartek 27 listopada 2014 r. wziąłem udział w uroczystej inauguracyjnej sesji Rady Miasta Lubonia. Podziękowałem wyborcom za oddane głosy, pogratulowałem nowej Pani Burmistrz Małgorzacie Machalskiej, przewodniczącej Rady Teresie Zygmanowskiej, a także wszystkim nowowybranym Paniom i Panom Radnym. Zadeklarowałem swoje wsparcie w sprawach mieszkańców Miasta. Była to także okazja do podziękowania Pani Radnej Jolancie Korcz za wsparcie mojej kampanii.

  W piatek 28 listopada uczestniczyłem w inaguracyjnej sesji Rady Powiatu Poznańskiego w Poznaniu. W czasie posiedzenia pogratulowałem wszystkim Paniom i Panom Radnym, a także nowowybranym członkom Zarządu.

  Fot. http://naszglospoznanski.pl.

  Print Friendly, PDF & Email
  Print Friendly, PDF & Email
 • 6454 powody, by powiedzieć dziękuję

  Mam 6454 powody, by powiedzieć DZIĘKUJĘ. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz tym, którzy wspierali mnie w ostatnich dwóch miesiącach. To dzięki WAM zdobyłem mandat radnego Sejmiku Wielkopolskiego. Bardzo się cieszę i pięknie Wam dziękuję!

  Print Friendly, PDF & Email
  Print Friendly, PDF & Email