Navigation

O MNIE

▪ 45 lat, doktor nauk prawnych, konstytucjonalista

▪ poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

▪ członek Rady Programowej PiS i Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

▪ członek Rady Społecznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz członek Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu, b. członek rad społecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu

▪ absolwent Marcinka oraz uniwersytetów w Poznaniu i Bonn, uzupełniał wykształcenie w Bambergu, Strasburgu, Berlinie oraz na kursach językowych w Paryżu i Moskwie

▪ zna angielski (C2), niemiecki (C2), rosyjski (C1), francuski (B2)

▪ pracował w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2001-2009) oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej (2010), od 2010 pracuje na Uniwersytecie SWPS, w tym jako dyrektor Instytutu Prawa w Poznaniu (2011-2015) oraz kierownik Zakładu Prawa Publicznego (2013-2018)

▪ stworzył Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (www.archiwumkorporacyjne.pl)

▪ członek Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu, zdobywca Mount Everestu i Korony Ziemi (www.7szczytow.pl), członek Komitetu Organizacyjnego Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 2017/18 oraz 2020/21 (#K2dlaPolaków)

Jestem Poznaniakiem z urodzenia i z przekonania

Urodziłem się w 1975 r. w Poznaniu. Jestem dumny ze swojego pochodzenia. Moi rodzice Zofia z Kwaśniewskich i Piotr Wróblewski oraz dziadkowie pochodzą z Poznania, okolic Gniezna i Wrześni, południowej Wielkopolski, a także z Kresów Wschodnich.

Ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1994). Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000) oraz studiów podyplomowych prawa porównawczego na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn (2003). Studiowałem także europejskie prawo wspólnotowe na Uniwersytecie Ottona Fryderyka w Bambergu (1998/1999).

Odbyłem studia doktoranckie i uzyskałem stopień doktora nauk prawnych na macierzystym Uniwersytecie w Poznaniu (2009). Uzupełniałem swoje wykształcenie oraz odbywałem staże naukowe w Paryżu (2000), Strasburgu (2003), Berlinie (2004/2005) i Moskwie (2009).


Po studiach w latach 2001-2009 pracowałem w Instytucie Zachodnim – Instytucie Naukowo-Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu zajmując się polskim i niemieckim prawem konstytucyjnym oraz prawem europejskim.

W lutym 2010 r. rozpocząłem pracę jako konstytucjonalista w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. W październiku 2010 r. zawodowo związałem się z Wydziałem Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, gdzie w latach 2011-2015 kierowałem Instytutem Prawa, w latach 2013-2018 byłem kierownikiem Zakładu Prawa Publicznego.

W pracy naukowej zajmuję się prawem konstytucyjnym, prawem europejskim i prawami człowieka. Moim szczególnym polem zainteresowania jest problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania ustawodawcy.

Temu zagadnieniu poświęciłem trzy książki: Die Staatshaftung für legislatives Unrecht in Deutschland (Baden-Baden 2005), Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej za akty normatywne (Poznań 2005), Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania ustawodawcy. Kształtowanie się koncepcji i instytucji na tle reguł ogólnych odpowiedzialności państwa do połowy XX wieku (Warszawa 2011). Należę do Stowarzyszenia Instytut Zachodni oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.


Przez wiele lat byłem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego (1980-1993), w ostatnich latach szczepu Błękitna XIV w Poznaniu. W 1995 r. zaangażowałem się w działalność korporacji akademickich.

Byłem prezesem Lechii i kuratorem Chrobrii. Wielkim wyzwaniem i przygodą mojego życia były reaktywacje korporacji akademickich: Magna-Polonii (Poznań 2004), Masovii (Poznań 2006), Surmy (Poznań 2008) oraz Arcadii (Kraków 2010). Byłem także inicjatorem powołania związku korporacji – Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego (2006). Współtworzyłem Fundację „Polskie Korporacje Akademickie” (2008).

Od 2011 r. należę do Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.


W 2011 r. zaangażowałem się w działalność polityczną kandydując jako osoba bezpartyjna z listy Prawa i Sprawiedliwości do Senatu z powiatu poznańskiego. Zdobyłem 29.248 głosów. Od 2013 r. należę do PiS, a od lutego 2014 r. jestem także członkiem Rady Programowej PiS.

W 2014 r. w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego kandydowałem z okręgu nr 3 obejmującego powiaty poznański, śremski, średzki, gnieźnieński oraz wrzesiński. Otrzymałem 6.454 głosy i zostałem wybrany na radnego Sejmiku. Pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki oraz pracowałem w Komisji Budżetowej i Komisji Statutowej.


W 2015 r. w wyborach do Sejmu kandydowałem z okręgu nr 39 obejmującego Poznań i powiat poznański. Otrzymałem 14 108 głosów i zostałem wybrany na posła na Sejm Rzeczypospolitej. Pracowałem w Komisji Ustawodawczej, Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Nadzwyczajnej Komisji do zmian w kodyfikacjach.

Cztery lata później w wyborach do Sejmu IX kadencji zaufało mi 22 181 mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego, dzięki czemu uzyskałem reelekcję. Obecnie kontynuuję swoją parlamentarną działalność w Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Dróg Ekspresowych S 6 i S 11 oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Budowy Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Mam również zaszczyt pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny.


Od grudnia 2014 r. jestem członkiem Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu. W latach 2014-2015 byłem członkiem rad społecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu. Natomiast od listopada 2018 roku jestem również członkiem Rady Społecznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Poza pracą zawodową i społeczną od wielu lat zajmuję się historią polskich korporacji akademickich. W 2001 r. założyłem Archiwum Korporacyjne, a w 2007 r. wirtualne Muzeum Polskich Korporacji Akademickich.
W szczególności interesują mnie losy ponad 20.000 członków korporacji z lat 1816-1989. Zbieram ich dane biograficzne i fotografie.

Z inicjatywy Archiwum Korporacyjnego wmurowano tablice upamiętniające członków korporacji akademickich-powstańców wielkopolskich (Plac Wolności, Poznań 2009) oraz członków korporacji-rektorów Uniwersytetu Poznańskiego (Collegium Iuridicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011). To żywa historia znacznej części polskich elit. Zapraszam na stronę Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (www.archiwumkorporacyjne.pl).


Od niemal 20 lat ważną częścią mojego życia są podróże i góry. Wędrowałem po wszystkich kontynentach. W latach 1998-2014 zdobyłem Koronę Ziemi - najwyższe szczyty wszystkich kontynentów: Elbrus (1998), Kilimandżaro (2002), Mount Blanc (2003), Aconcagua (2007), Mount McKinley (2008), Góra Kościuszki i Piramida Carstensz (2011), Masyw Vinsona (2012), Mount Everest (2014).

Na Everest wspinałem się zresztą wcześniej dwukrotnie. W 2012 r. dotarłem do 7.700 m n.p.m. (od strony Tybetu), a w 2013 r. do 8.300 m n.p.m. (od strony Nepalu). Góra poddała się dopiero na trzeciej wyprawie w Himalaje. Zapraszam na stronę poświęconą tym wyprawom (www.7szczytow.pl). Jestem członkiem Komitetu Organizacyjnego Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 2017/18 (#K2dlaPolaków).

Print Friendly, PDF & Email