Navigation

O MNIE

 

  • 43 lata, doktor nauk prawnych, konstytucjonalista
  • poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  • członek Rady Programowej PiS i Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
  • członek Rady Społecznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz członek Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu, b. członek rad społecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu
  • absolwent Marcinka oraz uniwersytetów w Poznaniu i Bonn, uzupełniał wykształcenie w Bambergu, Paryżu, Strasburgu, Berlinie i Moskwie
  • zna angielski, niemiecki, rosyjski, francuski
  • pracował w Instytucie Zachodnim w Poznaniu (2001-2009) oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej (2010), od 2010 pracuje na Uniwersytecie SWPS, w tym jako dyrektor Instytutu Prawa w Poznaniu (2011-2015) oraz kierownik Zakładu Prawa Publicznego (2013-2018)
  • stworzył Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (www.archiwumkorporacyjne.pl)
  • członek Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu, zdobywca Mount Everestu i Korony Ziemi (www.7szczytow.pl), członek Komitetu Organizacyjnego Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 2017/18 (#K2dlaPolaków)

 

Jestem Poznaniakiem z urodzenia i z przekonania

Urodziłem się w 1975 r. w Poznaniu. Jestem dumny ze swojego pochodzenia. Moi rodzice Zofia z Kwaśniewskich i Piotr Wróblewski oraz dziadkowie pochodzą z Poznania, okolic Gniezna i Wrześni, południowej Wielkopolski, a także z Kresów Wschodnich.

IMG_1291 - wykadrowane II

Ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1994). Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000) oraz studiów podyplomowych prawa porównawczego na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn (2003). Studiowałem także europejskie prawo wspólnotowe na Uniwersytecie Ottona Fryderyka w Bambergu (1998/1999). Odbyłem studia doktoranckie i uzyskałem stopień doktora nauk prawnych na macierzystym Uniwersytecie w Poznaniu (2009). Uzupełniałem swoje wykształcenie oraz odbywałem staże naukowe w Paryżu (2000), Strasburgu (2003), Berlinie (2004/2005) i Moskwie (2009).

Promocja doktorska, Sala Lubranskiego UAM 2009-m

Po studiach w latach 2001-2009 pracowałem w Instytucie Zachodnim – Instytucie Naukowo-Badawczym im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu zajmując się polskim i niemieckim prawem konstytucyjnym oraz prawem europejskim. W lutym 2010 r. rozpocząłem pracę jako konstytucjonalista w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. W październiku 2010 r. zawodowo związałem się z Wydziałem Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, gdzie w latach 2011-2015 kierowałem Instytutem Prawa, w latach 2013-2018 byłem kierownikiem Zakładu Prawa Publicznego. W pracy naukowej zajmuję się prawem konstytucyjnym, prawem europejskim i prawami człowieka. Moim szczególnym polem zainteresowania jest problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa za działania ustawodawcy. Temu zagadnieniu poświęciłem trzy książki: Die Staatshaftung für legislatives Unrecht in Deutschland (Baden-Baden 2005), Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej za akty normatywne (Poznań 2005), Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania ustawodawcy. Kształtowanie się koncepcji i instytucji na tle reguł ogólnych odpowiedzialności państwa do połowy XX wieku (Warszawa 2011). Należę do Stowarzyszenia Instytut Zachodni oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

15428467442_fcdd2ddc0f_o

Przez wiele lat byłem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego (1980-1993), w ostatnich latach szczepu Błękitna XIV w Poznaniu. W 1995 r. zaangażowałem się w działalność korporacji akademickich. Byłem prezesem Lechii i kuratorem Chrobrii. Wielkim wyzwaniem i przygodą mojego życia były reaktywacje korporacji akademickich: Magna-Polonii (Poznań 2004), Masovii (Poznań 2006), Surmy (Poznań 2008) oraz Arcadii (Kraków 2010). Byłem także inicjatorem powołania związku korporacji – Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego (2006). Współtworzyłem Fundację „Polskie Korporacje Akademickie” (2008). Od 2011 r. należę do Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

IMG_1611 A IMG_8777 A

Bartlomiej Wroblewski 2014

W 2011 r. zaangażowałem się w działalność polityczną kandydując jako osoba bezpartyjna z listy Prawa i Sprawiedliwości do Senatu z powiatu poznańskiego. Zdobyłem 29.248 głosów. Historię pierwszych doświadczeń wyborczych można znaleźć na moim profilu publicznym na Facebooku oraz na stronie tamtej kampanii. Od 2013 r. należę do PiS, a od lutego 2014 r. jestem także członkiem Rady Programowej PiS. W 2014 r. w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego kandydowałem z okręgu nr 3 obejmującego powiaty poznański, śremski, średzki, gnieźnieński oraz wrzesiński. Otrzymałem 6.454 głosy i zostałem wybrany na radnego Sejmiku. Pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki oraz pracowałem w Komisji Budżetowej i Komisji Statutowej. Od dnia 19 marca 2015 r. kieruję PiS w powiecie poznańskim. W 2015 r. w wyborach do Sejmu kandydowałem z okręgu nr 39 obejmującego Poznań i powiat poznański. Otrzymałem 14.108 głosów i zostałem wybrany na posła na Sejm Rzeczypospolitej. Pracuję w Komisji Ustawodawczej, Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Nadzwyczajnej Komisji do zmian w kodyfikacjach.

Od grudnia 2014 r. jestem członkiem Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu. W latach 2014-2015 byłem członkiem rad społecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu. Natomiast od listopada 2018 roku jestem również członkiem Rady Społecznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.006 WP_000480

Poza pracą zawodową i społeczną od wielu lat zajmuję się historią polskich korporacji akademickich. W 2001 r. założyłem Archiwum Korporacyjne, a w 2007 r. wirtualne Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. W szczególności interesują mnie losy ponad 20.000 członków korporacji z lat 1816-1989. Zbieram ich dane biograficzne i fotografie. Z inicjatywy Archiwum Korporacyjnego wmurowano tablice upamiętniające członków korporacji akademickich-powstańców wielkopolskich (Plac Wolności, Poznań 2009) oraz członków korporacji-rektorów Uniwersytetu Poznańskiego (Collegium Iuridicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011). To żywa historia znacznej części polskich elit. Zapraszam na stronę Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich (www.archiwumkorporacyjne.pl) oraz na profil Archiwum na Facebooku.

IMG_8447 A

Od niemal 20 lat ważną częścią mojego życia są podróże i góry. Wędrowałem po wszystkich kontynentach. W latach 1998-2014 zdobyłem Koronę Ziemi - najwyższe szczyty wszystkich kontynentów: Elbrus (1998), Kilimandżaro (2002), Mount Blanc (2003), Aconcagua (2007), Mount McKinley (2008), Góra Kościuszki i Piramida Carstensz (2011), Masyw Vinsona (2012), Mount Everest (2014). Na Everest wspinałem się zresztą wcześniej dwukrotnie. W 2012 r. dotarłem do 7.700 m n.p.m. (od strony Tybetu), a w 2013 r. do 8.300 m n.p.m. (od strony Nepalu). Góra poddała się dopiero na trzeciej wyprawie w Himalaje. Zapraszam na stronę poświęconą tym wyprawom (www.7szczytow.pl) oraz na mój profil prywatny na Facebooku. Jestem członkiem Komitetu Organizacyjnego Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 2017/18 (#K2dlaPolaków).

_DSC0147

Na szczycie Everestu, 25.V.14, fot.ArchiwumB.Wroblewski III

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz